Состојбата на aмериканската колективна психа изразена преку филмови и серии со паралелни универзуми

/, Литература, Блесок бр. 122/Состојбата на aмериканската колективна психа изразена преку филмови и серии со паралелни универзуми

Состојбата на aмериканската колективна психа изразена преку филмови и серии со паралелни универзуми

Вовед
Декамуфлирање на симптомите
Науката и паралените унивезуми
Создавање на паралелни универзуми во американското општество
Колку и да се само запознаваме, сè уште сме самозапознаени во истиот универзум
Мелани Клајн
Џојс Бајерс = Мелани Клајн
Заклучок
Референци


Заклучок

Во историјата на филмската и сериската индустрија поделбите биле отсликувани преку различни планети, далечни галаксии, преку подземен и надземен свет, подводен свет и слично. Сценаристите лесно ја отсликувале комуникацијата меѓу световите, со создавање на адаптивни скафандери или пак воопшто не ни била потребна адаптација. Но, како што веќе е спомнато во текстот, работите во Америка се отидени предалеку за сегашните сценаристи да можат да ја прикажат поделеноста на таков лесен и едноставен начин. Паралелните универзуми и нивната карактеристика да го разложат гостинот од друга димензија до најмали честички е можеби единствениот начин да се опише поделеноста. Меѓутоа, креативниот ум не може да се помири со сето тоа и е присилен да најде начин за да прикаже можност за комуникација и струкрурален опстанок во и со другиот универзум.
Во случајот со „Чудни работи“ тоа е изведено на генијален начин што нè наведува да помислиме на следното: доколку сценариото успева на креативен начин да понуди решение на проблем од метафизичка природа и воедно има огромна намерна или ненамерна сличност со психоаналитичката теорија и работа на некои од најголемите умови од таа сфера, тогаш се поставува прашањето дали решението на проблемот е во тие рамки. Лакан вели: „Фантазијата ја поставува рамката на реалноста“. (Fink, 2007, p. 222.) Можно ли е креативците да се единствените кои успешно ги отсликиваат реалноста, проблемот, симптомот па дури и решението на проблемот?

превод од англиски: Борис Тасков


Референци:
1. Brooker,Charlie, Black Mirror, Endemol,UK, 2011.
2. Docter, Pete, Monster Inc., Pixar, USA, 2001.
3. Fink, Bruce, Fundamentals of Psychoanalytic Technique: A Lacanian Approach for Practitioners, W.W. Norton and Company, London, New York, 2007.
4. Duffer Brothers, The, Stranger Things, Netflix, USA, 2016.
5. Hill, Philip, Lacan for Beginners Writers and Readers Inc., London, 1997.
6. Hitchcock, Alfred, Foreign Correspondent, United Artist, USA, 1940.
7. Jung, Carl, Aion: Researches into the Phenomenology of the Self, Princeton University Press, New York, 1952, volume 2.
8. Kaku, Michio, Parallel Worlds, Anchor Books, New York, 2004.
9. Kristeva, Julia, Melanie Klein, Columbia University Press, New York, 2001.
10. Lacan, Jacques. Ecrits: A Selection, Tavistok Publications, London, 1977.
11. MacFarlane, Seth, Family Guy, 20th Television, USA, 1999.
12. Murakami, Haruki, Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche, Vintage Books, USA, 2001.
13. Nichols, Jeff, Midnight Special, Warner Bros. Pictures, 2016.
14. Nolan, Christopher, Interstellar, Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, 2014
15. Peterson, Jordan, Biblical Series, https://www.youtube.com/watch?v=f-wWBGo6a2w&list=PL22J3VaeABQD_IZs7y60I3lUrrFTzkpat and https://www.youtube.com/watch?v=zzx4cKJLphI&t=520s
16. Roddenberry, Gene, Star Trek – The Next Generation, Paramount Domestic Television, USA, 1987.
17. Roiland, Justin and Dan Harmon, Rick and Morty, Cartoon Network, USA, 2013.
18. Spielberg, Steven, Close Encounters of the Third Kind, Columbia Pictures, USA, 1977.
19. Stevenson, Robert Louis, Strange case of Dr Jekyll and Hyde, Longmans, Green & Co., London, 1886.
20. Tyson, Neil deGrasse – Astrophysics for People in a Hurry, W.W. Norton and Company, London, New York, 2017.
21. Zizek, Slavoj,How to Read Lacan, W.W. Norton and Company, London, New York, 2007.
22. Zizek, Slavoj, Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2000.

АвторБорис Тасков
2018-11-30T13:18:05+00:00 ноември 2nd, 2018|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 122|