Литература

/Литература
30 03, 2022

КУЛТОТ КОН МЛАДОСТА И МИТОТ ЗА „СИНГЛ“ ДЕВОЈКИТЕ И МАЈКИТЕ

2022-04-04T09:39:01+00:00 март 30th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок изданија, Блесок бр. 142|

Женското тело често е во фокус на популарната култура, а четвртиот бран на феминизмот ја гради својата теорија токму врз [...]

30 03, 2022

Критиката како дијалог

2022-04-04T05:25:50+00:00 март 30th, 2022|Categories: Критика, Литература, Блесок изданија, Блесок бр. 142|

(кон „Книжевноста низ критичка визура“ од Ана Мартиноска, издание на Институтот за македонска литература, Скопје, 2021) Веќе подолго време актуелни [...]