Дома 2022-08-31T20:48:44+00:00

СОДРЖИНИ

Блесок број 145 – 146, август 2022

ЛИТЕРАТУРА

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа пригода би се обиделе да [...]

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа пригода би се обиделе да [...]

ЗВУК
ГАЛЕРИЈА
ТЕАТАР

Блесок изданија