Блесок бр. 51

//Блесок бр. 51

ноември-декември, 2006

27 11, 2006

Балканот вон балканалиското насилство на едно-националноста

2018-08-21T17:21:22+00:00 ноември 27th, 2006|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 51|

Моменталната балканска мешаница во голема мерка е резултат на непромислените шовинистички идеи, формирани и во јавноста изнесени од српски академици [...]