Блесок бр. 51

//Блесок бр. 51

ноември-декември, 2006

27 11, 2006

Балканот вон балканалиското насилство на едно-националноста

2018-08-21T17:21:22+00:00 ноември 27th, 2006|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 51|

Моменталната балканска мешаница во голема мерка е резултат на непромислените шовинистички идеи, формирани и во јавноста изнесени од српски академици [...]

27 11, 2006

Порано

2018-08-21T17:21:21+00:00 ноември 27th, 2006|Categories: Поезија, Блесок бр. 51|

Превод од словенечки: Лидија ДимковскаСе качувам на малата железничка станица. Киоск со женичка, продавачка на билети. Вагонот е полн со [...]