Есеи

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:01:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:02:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]

30 03, 2022

КУЛТОТ КОН МЛАДОСТА И МИТОТ ЗА „СИНГЛ“ ДЕВОЈКИТЕ И МАЈКИТЕ

2022-04-04T09:39:01+00:00 март 30th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок изданија, Блесок бр. 142|

Женското тело често е во фокус на популарната култура, а четвртиот бран на феминизмот ја гради својата теорија токму врз [...]