Блесок бр. 64

//Блесок бр. 64

јануари-февруари, 2009

3 03, 2009

„Заробувајќи го Господ во Катманду“ од Самрат Упадјај

2018-08-21T17:21:08+00:00 март 3rd, 2009|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 64|

Хјутон Мифлин, 2001, 191 стр.#1 Во изминативе години, писателите од индискиот потконтинент ги сметаат за најдобри во создавањето книжевна фикција. [...]

3 03, 2009

Приказни за другоста, идентитетот и домувањето

2018-08-21T17:21:08+00:00 март 3rd, 2009|Categories: Литература, Критика, Блесок бр. 64|

(постколонијално читање на романот Министерството на болката од Дубравка Угрешиќ)Во тој миг, сите приказни беа мои. Дубравка Угрешиќ: Министерството на [...]