Блесок бр. 08

//Блесок бр. 08

април-мај, 1999

1 04, 1999

Книжевно-историските состави во македонската средновековна литература

2018-08-21T17:22:10+00:00 април 1st, 1999|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 08|

Во жанровскиот систем на средновековната литература, историско-летописните текстови се изделуваат како посебен книжевно-историски жанр, со специфична изразна форма, создавани и [...]

1 04, 1999

Сергеј М. Ејзенштајн: Монтажата како естетска категорија

2018-08-21T17:22:10+00:00 април 1st, 1999|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 08|

1. Кратка биографија: Сергеј Михајлович Ејзенштајн (1897-Риг, 1948-Москва), потекнува од семејство на татко архитект и мајка балерина. Уште од раното [...]

1 04, 1999

Македонска композиторска школа – да или не?

2018-08-21T17:22:10+00:00 април 1st, 1999|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 08|

Во последната декада на дваесетитот век се навршуваат повеќе исклучително значајни годишнини во македонското професионално композиторско творештво: 100 години од [...]

1 04, 1999

зурла

2018-08-21T17:22:10+00:00 април 1st, 1999|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 08|

Од терминот zurna (перс.-тур.-араб.) Сродни инструменти: Германскиот shalmai, Персискиот zurna, Арапскиот zamr, Хиндустанските surnai и nagasvara, Кинескиот so-na, Италијанското piffero. [...]