Блесок бр. 49

//Блесок бр. 49

јули-август, 2006

6 08, 2006

Две песни

2018-08-21T17:21:24+00:00 август 6th, 2006|Categories: Поезија, Блесок бр. 49|

Од „Избрани песни“ © СВП 2006Престарел ѕидот на дедо ми и паднал ничкум. Му треба здрава рака напомош. Го разголувам [...]