Блесок бр. 151

//Блесок бр. 151

јуни – август, 2023

9 09, 2023

МЕТАТЕАТРАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ДРАМАТА НАРОДЕН ДЕМОКРАТСКИ ЦИРКУС САКЕШВИЛИ НА РОК ВИЛЧНИК

2023-10-01T12:30:11+00:00 септември 9th, 2023|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 151|

Мултимедијалниот уметник Рок Вилчник, кој за себе го избра псевдонимот Рокгре, е еден од најзначајните словенечки современи драматурзи и културни [...]