Блесок бр. 80-81

//Блесок бр. 80-81

септември-декември, 2011

29 12, 2011

Трансцендентална конвекција на лицето во филмот Persona на Бергман

2018-12-12T16:32:01+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 80-81|

Херменевтика на насилното избивање на лицето во крупен кадар #1 Доколку дијалектиката на постанувањето, којашто трансверзално го бележи својот епистемолошки, [...]

29 12, 2011

“Scorpius balcanicus”, или како да се чита македонската поезија

2018-08-21T17:20:57+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 80-81|

(Предговор кон „Шест македонски поети“, ARC PUBLICATIONS, Велика Британија, 2011)#1 Пред речиси седум години, за време на мојот студиски престој [...]

29 12, 2011

Женскиот Едип или влијанието на формирањето на женската сексуалност

2018-08-21T17:20:57+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 80-81|

Во сценаријата на филмовите „Црниот лебед“ на Дарен Аронофски (2010) и „Пијанистката“ на Михаел Ханеке (2001)#1 Пред речиси пет години [...]

29 12, 2011

SEAFair ’11 – енергија, биополитика, стратегии на отпорот и културна субверзија

2018-08-22T12:57:28+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 80-81|

Camera Lucida – Евелина Домнич и Дмитриј Гелфанд SEAFair '11 – енергија, биополитика, стратегии на отпорот и културна субверзија [...]

29 12, 2011

Кон првиот „албум“ на Старовски и нивното видување на македонската поезија

2018-08-21T17:20:57+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 80-81|

#1 Зборот албум во насловот на ова размислување за она што Старовски го создаваат не е случајно ставен во наводници. [...]

29 12, 2011

SEAFair ’11

2018-08-21T17:20:58+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 80-81|

енергија, биополитика, стратегии на отпорот и културна субверзија#1 Изложба, Симпозиум, Работилница Музеј на современата уметност, 01-20 ноември 2011 Куратори: Мелентие [...]

29 12, 2011

Небесен пансион

2018-08-21T17:20:57+00:00 декември 29th, 2011|Categories: Поезија, Блесок бр. 80-81|

Превод од босански: Игор Исаковски Од „Небесен пансион“, Блесок, 2011. Преводот е поддржан од преведувачката мрежа ТРАДУКИ.Во Пенцинг покрај Виена [...]