Блесок бр. 56

//Блесок бр. 56

септември-октомври, 2007

17 10, 2007

Во тесните одаи на розовото гето

2018-08-21T17:21:15+00:00 октомври 17th, 2007|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 56|

(или: Ние, нашите невидливи писателки)Пред петнаесет години, на постдипломските студии по книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, влегов [...]