25 години

/25 години
25 години 2023-03-17T04:32:38+00:00

СОДРЖИНИ

Блесок број 1, март 1998

ЛИТЕРАТУРА

3 песни

Блесок бр. 01, Поезија|

се сеќавам како еден млад уметник од Ист Вилиџ ме праша што тоа јас не сакам да кажам со својата поезија, за да потоа ме [...]

Жртвен јарец

Блесок бр. 01, Поезија|

Според Рене Жирар Биди слободен – но сам за себе, Бегај во дивина, преку граница ако не сакаш да бидеш како нас, или биди изопштен [...]

Три тетки

Блесок бр. 01, Проза, Литература|

Така ги знаев: тета Наца, тета Менка, тета Дитка. Сите три – благословени вдовици. Слаби како виљушки, бели како брашно: нивните ретуширани грчки профили од [...]

Интернет на дело

Есеи, Блесок бр. 01, Литература|

Познато е колку Борхес влијаел врз поетичките ставови на пост-модерните книжевни теоретичари, а од друга страна евидентно е дека водечките, особено француски, пост-модерни мислители се [...]

За Македонија

Есеи, Блесок бр. 01, Литература|

Македонија не е Остров. Таа никогаш не била „заборавено место“, ниту „место на заборавот“ никогаш не се криела зад непроѕирните ѕидишта од далечина и закани. [...]

Блесок изданија