Теорија

1 11, 2001

Постмодерниот театар – манифестација на теоријата на хаосот

2018-08-21T17:21:53+00:00 ноември 1st, 2001|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 23|

Почнувајќи од средината на 60-тите, светот на театарот беше сведок на потребата за нов авангарден театар. Во тоа време, традиционалниот [...]

1 06, 2001

Специфичниот актерски код на Прличко во контекстот на семиотиката на театарот

2018-08-21T17:21:56+00:00 јуни 1st, 2001|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 21|

Она што е основа на театарот како феномен е комуникацијата. Базичната комуникација се одвива помеѓу актерот (како адресант) и публиката [...]

1 01, 2001

Интеракцијата на јазиците во азискиот театар

2018-08-21T17:22:00+00:00 јануари 1st, 2001|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 18|

Уште од најдревните времиња уметниците од различните колевки на цивилизацијата, прогонувани од исконскиот порив за „средба со Другиот“, покажувале жив [...]