Блесок бр. 91

//Блесок бр. 91

јули-август, 2013

21 09, 2013

Златни ангели

2018-08-21T17:20:48+00:00 септември 21st, 2013|Categories: Поезија, Блесок бр. 91|

Препев од бугарски: Зоран ЈакимоскиКорабите на возможната љубов од зад грбот на хоризонтот – доаѓаат бавно. Прв ќе стигне до [...]

21 09, 2013

Авто-перцепцијата на македонските прозаистки, или: Јас не сум жена писател

2018-08-21T17:20:48+00:00 септември 21st, 2013|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 91|

Откако на почетокот на есејот Јас не сум жена писател, феминистичката теоретичарка Торил Мои (Toril Moi) го поставува прашањето зошто [...]

21 09, 2013

Религиозната сатира во „Портокалите не се единственото овошје“

2018-08-21T17:20:48+00:00 септември 21st, 2013|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 91|

#1 „Портокалите не се единственото овошје “(1985) на Џенет Винтерсон, полу-автобиографски портрет на животот на авторот, нуди остра критика за [...]