Блесок бр. 118

//Блесок бр. 118

март-април, 2018

27 03, 2018

СПЕКТРИТЕ НА КУСИОТ РАСКАЗ ВО ЕДИЦИЈАТА – ДРУГА ПРИКАЗНА

2018-11-26T11:39:23+00:00 март 27th, 2018|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 118|

(Кон едицијата Друга приказна, Уредници: Никола Гелевски, Иван Шопов, Скопје) 1. Во воведната студија кон Антологијата на кратката прозна форма [...]