избрани осврти за „Двајца во Еден“

/, Блесок бр. 12, Театар/Филм/избрани осврти за „Двајца во Еден“

избрани осврти за „Двајца во Еден“

Венко Андоновски
Глигор Стојковски
Мирче Томовски
Иван Ивановски
Владимир В.Голубовиќ
Џуди Мерсиер
Далибор Форетиќ
Некои податоци за „Двајца во Еден“

Двајца во Еден: еден чин љубов

Навлегувајќи во сферите од онаа страна на едноставниот, секојдневен разговор на двајца непознати, текстот се обидува да го искаже сиот патос и трагика на човековата осаменост и оутѓеност. Ова е претстава градена врз текст со длабок мисловен набој кој постојано нè тера активно да се навраќаме кон него… Како што и самиот наслов сугерира, драмскиот текст е сконцентриран околу судбината на двајца млади, непознати еден на друг и ставени во еден заеднички простор. Тоа се карактери што имаат различни филозофски верувања и пристап кон она што се нарекува среќа, како и различно видување кон начинот како таа да се постигне. Нела и Тото намерно приликуваат на современи Ева и Адам, многу повеќе на оние создадени во Милтоновиот „Изгубен рај“ отколку на оние што ги откриваме во оригиналната приказна на Стариот завет…

(„Нова Македонија“, 23.04.1997)

2018-08-21T17:22:07+00:00 јануари 1st, 2000|Categories: Осврти, Блесок бр. 12, Театар/Филм|