Теорија

16 04, 2006

Интеркултуралноста: тренд, егзотика, естетика, поетика и…така натаму!

2018-08-21T17:21:28+00:00 април 16th, 2006|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 47|

ИНТЕРКУЛТУРАЛЕН ТЕАТАР – Меѓународна научна конференција – СКОМРАХИ – 2005 30 март 2005, ФДУ – Скопје За што, всушност, зборуваме [...]

1 02, 2006

Интеркултуралноста во танцот

2018-08-21T17:21:29+00:00 февруари 1st, 2006|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 46|

Танцово творештво многу рано има изградено однос во кој сопствениот изразен систем го поставува наспроти туѓиот/ поинаквиот/другиот танцов кoнцепт. Соединување [...]

1 04, 2004

Фигура

2018-08-21T17:21:39+00:00 април 1st, 2004|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 35|

од теориско-театарската книга Paragrami tela/figure на Мишко Шуваковиќ3.2.1 Концепти на фигурата Фигура (фигура = облик, лик, слика) е визуелно-просторно-временска-телесна-бихевиорална (семиотичка, [...]

1 08, 2002

Анимирајќи го Античкиот театар преку компјутерска графика

2018-08-21T17:21:48+00:00 август 1st, 2002|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 27|

Разговор меѓу Сали Геч од Универзитетот Ворвик, Англија и Стефан Дидак, Анимеџик, ХоландијаСали Геч – Кога првпат го видов предлогот [...]