Блесок бр. 151

//Блесок бр. 151

јуни – август, 2023

9 09, 2023

За што, навистина, станува збор?

2023-10-01T12:34:00+00:00 септември 9th, 2023|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 151|

По читањето на изборот/антологијата на словенечката кратка проза, насловена со интригантната синтагма ЗА ШТО ЗБОРУВАМЕ За што зборуваме – словенечка [...]