Блесок бр. 86

//Блесок бр. 86

септември-октомври, 2012

6 11, 2012

Исповеднoто пишување како стил застапен во делата на св. Аврелиј Августин, Фјодор М. Достоевски и Вирџинија Вулф

2018-08-21T17:20:52+00:00 ноември 6th, 2012|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 86|

Во литературата исповедното пишување е наративна форма изразена во прво лице еднина и најчесто претставена во форма на непрекинат дневник [...]

6 11, 2012

Дијалошко промислување на македонската и хрватската драма

2018-08-21T17:20:52+00:00 ноември 6th, 2012|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 86|

Поттикот за ова излагање го најдов во дијалошкото промислување на двете антологии коишто изминативе години произлегоа како резултат на соработката [...]