Блесок бр. 84

//Блесок бр. 84

мај-јуни, 2012

1 07, 2012

Антологијата како варијанта на интерлитерарна рецепција

2018-08-21T17:20:54+00:00 јули 1st, 2012|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 84|

(Ольга Панькина. Рассказы македонских писателей. Москва : Окоём, 2009) „Што сакам да кажам кога го употребувам изразот ‛книжевноста/книжевностите’? Сакам експлицитно [...]

1 07, 2012

Близината на далечината

2018-08-21T17:20:54+00:00 јули 1st, 2012|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 84|

Звонко Танески: Македонско-словачки компаративни согледби (студии и интерпретации), Институт за македонска литература, Скопје, 2012#1 Секој елемент ја содржи својата спротивност [...]

1 07, 2012

Книга за културниот дијалог

2018-08-21T17:20:54+00:00 јули 1st, 2012|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 84|

Звонко Танески: Македонско-словачки компаративни согледби (студии и интерпретации), Институт за македонска литература, Скопје, 2012#1 Книгата на Звонко Танески претставува интересна, [...]