Блесок бр. 21

//Блесок бр. 21

јуни-јули, 2001

1 06, 2001

Специфичниот актерски код на Прличко во контекстот на семиотиката на театарот

2018-08-21T17:21:56+00:00 јуни 1st, 2001|Categories: Теорија, Театар/Филм, Блесок бр. 21|

Она што е основа на театарот како феномен е комуникацијата. Базичната комуникација се одвива помеѓу актерот (како адресант) и публиката [...]