Блесок бр. 06

//Блесок бр. 06

јануари, 1999

1 01, 1999

Акултурацијата како елемент во создавањето на православната монодија во византиско-словенската музика во Македонија

2018-08-21T17:22:13+00:00 јануари 1st, 1999|Categories: Осврти, Блесок бр. 06, Звук|

Императив на секое разгледување на византиската музика мора да биде неоспорниот факт за единството помеѓу тонот и зборот во црковните [...]

1 01, 1999

Вовед во театарскиот интеркултурализам

2018-08-21T17:22:13+00:00 јануари 1st, 1999|Categories: Теорија, Блесок бр. 06, Театар/Филм|

или: Транскултурализмот и неговите интертекстови Теоријата денес нуди една низа „апликативни“ терминологии. Тие можат храбро да се аплицираат во секојдневниот [...]