Тихомир Јанчовски

//Тихомир Јанчовски
Тихомир Јанчовски 2018-08-07T18:16:43+00:00

Project Description

Тихомир Јанчовски, роден 1967 во Скопје; дипломирал Општа и компаративна книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 1991 година. Специјализирал во Будимпешта, на катедрата за Средновековни студии на Централно Европскиот Универзитет. Се занимава со поезија, превод, медиевалистика.

Св. Антониј, Табернакул, Скопје, 1998 (превод)
Обични зборови, Табернакул, Скопје, 1999 (поезија)
Историја на светот
, Просветно дело, Скопје, 2001 (превод)
За молитвата
, Табернакул, Скопје, 2001 (превод)
Пештерските цркви во Македонија
, Дигитпроп, Скопје 2001, (сценарио за документарен филм)
Нерези – историја, архитектура, живопис 
Табернакул, Скопје, 2001 (CD-монографија)
Два, Кинематика, Скопје, 2002 (поезија)

Книги од Тихомир Јанчовски во издание на Блесок:

Related Articles