Снежана Букал

/Снежана Букал
Снежана Букал 2018-08-21T17:17:48+00:00

Project Description

Снежана Букал е родена во Белград, во зимата 1957. Дипломирала Општа книжевност. Има две весели ќерки. Живее во Холандија од 1992 – од пишување и до сеќавања. Минатата година се преселила од Амстердам во Мастрихит, кадешто по првпат во животот се справува со самотијата. Моментално ги запишува првите страници од романот за Теофана (958-991), византиска принцеза со сомнително потекло, којашто на почетокот на минатиот милениум го започнала процесот на женската еманципација. Редовно објавува проза во холандските литературни списанија (Tweede ronde, Lust & Gratie, Bunker Hill, итн.) како и есеи во угледниот неделник Vrij Nederland. Преведена е на македонски, словенечки, француски и англиски. Член е на Холандското друштво на писателите од 1996. Ја следи југословенската проза и за Фондот за странски писатели пишува рецензии за книги од српско-хрватското говорно подрачје.

Библиографија:

– Темна страна (Tamna strana), Matica srpska, Novi Sad 1986
– Пазикуќа (Cuvarkuca), Manufaktura snova, Beograd 1984
– Het vliegend hert, (Пазикуќа) превод Reina Dokter, De bezige bij, Amsterdam 1996
– Eerste sneeuw, (Првиот снег) роман, превод Reina Dokter, De bezige bij, Amsterdam 1997
– Een dolk om Zelf te doden (Бодеж за самоубиство; превод Reina Dokter и Roel Schuyt)), збирка есеи за идентитетот и национализмот, во подготовка, есен 2001
– Spooren van anwizigheid (Трагови на присутноста; превод Reina Dokter) збирка раскази, во подготовка, есен 2001.
– Првиот снег, Narodna knjiga, Beograd 2001 (ракописот обиколи многу редакции во Белград, од 1995, кога е напишан. За жал. Уредникот Васа Павковиќ тврди дека романот само што не излегол.)

Книги за деца:

– VerjaardagsVerhalen, (Роденденски приказни) збирка раскази, група автори, Gottmer, Harlem 1998
– Dikke Pil, (Лута трева) збирка раскази, група автори, Gottmer, Harlem 1999
– Goed fout!, (Исправно погрешно!) збирка раскази, група автори, Kwint’essens, Utrecht 2000
– Waarom Dora Koen sloeg (Зошто Дора го удри Коена) детски роман, Kwint’essens Utrecht 2000 (сиот тираж е продаден за помалку од два месеци! Чудо невидено. Ново издание во почетокот на летото 2001!)

Related Articles