Санберк Јусуф

//Санберк Јусуф
Санберк Јусуф 2022-07-12T12:39:07+00:00

Project Description

Санберк Јусуф (1993, Скопје) дипломирал и магистрирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Во 2016 ја освоил наградата за книжевен превод „Вавилон“ за најдобар млад преведувач. Во моментов е докторанд и е ангажиран како демонстратор на Катедрата за англиски јазик и книжевност. Учествувал на конференции и работилници од областа на науката за јазикот, книжевноста, образованието и преводот и има објавено научни трудови од областа на книжевноста во списанија за култура и уметност. Истражувањата главно се однесуваат на англиската/компаративната книжевност, книжевната критика и книжевниот превод.

Related Articles