Енес Халиловиќ

//Енес Халиловиќ
Енес Халиловиќ 2020-12-23T16:51:12+00:00

Project Description

Енес Халиловиќ е роден на 5. март 1977 во Нови Пазар.

Поезија: Средње слово (1995, 2016), Блудни папир (2000, 2017), Листови на води(2007, 2008, 2008), Песме из болести и здравља (2011), Зидови (2014, 2015) и Бангладеш (2019).

Збирки раскази: Потомци и одбијених просаца (2004), Капиларне појаве (2006) и Чудна књига (2017, 2018).

Драми: In vivo (2004) и Кемет (2009, 2010).

Романи: Еп о води (2012) и Ако дуго гледаш у понор (2016, 2017).

Го има основано книжевното списание Сент и книжевното веб списание Eckermann.

Расказите, поезијата и драмите на Енес Халиловиќ во засебни книги се објавени на англиски, полски, француски, македонски, турски, албански и бугарски јазик, а избор од прозата и поезијата е преведуван на англиски, германски, шпански, руски, арапски, турски, француски, полски, романски, украински, унгарски, словенечки, литвански, албански, македонски, грчки, бугарски, каталонски, ромски, дански, португалски, италијански, белоруски, ерменски и латински јазик.

Халиловиќ има забележано 172 народни гатанки кои ги има обработувано со ЕЛма Халиловиќ во коавторската книга Загонетке (2015).

Награди: Златна значка за придонес во културат  а во КПЗ на Србија, „Меша Селиновиќ“, „Бранко Миљковиќ“, „Ѓура Јакшиќ“, „Ахмед Вали“, „Стеван Сремац“, „Златно слово“, а за уредничката работа во Сента ја има добиено наградата „Сергије Лајковиќ“.

Related Articles