Некаков крај

/, Блесок бр. 29/Некаков крај

Некаков крај

Ритуалот
Вести
Girl
* * *
Некаков крај
Татковата куќа
Одеон

Избор и препев од бугарски: Никола Маџиров

Еве што кажа оној маж
додека чекаше на тезгето

Оној што сè осознал
секогаш е облечен во црно
јас не пијам налевам за душата моја
чувте секоја секунда
толку и толку клетки
експлодираат во нашите мозоци
секоја минута мртовци
секој ден погреби
дожд кал и пијани гробари
јас не сум поп но нужно е
да си бидам поп самиот себеси
да лелекам над сопствената смрт
да бидам гробар и гробишта
фортинбрас на сопственото тело
и веќе не пијам налевам за душата моја

сепак сами си го должиме ритуалот

АвторГеорги Господинов
2018-08-21T17:21:45+00:00 ноември 1st, 2002|Categories: Поезија, Блесок бр. 29|