Битие

Битие

Битие
Време и простор. Движење IV
Четири ѕвезди
Судбина
Погреб

Врховниот бог брзајќи и
стегајќи го цврсто ременот
од панталоните влегува низ
вратата на која пишува: WC. Поради
големото брзање
не ја прочитува
дополнителната порака
напишана рачно со пенкало (на хербејски):
Во дефект.
Ја пушта водата
и полека излегува со израз
на лицето што искажува
олеснување и блаженост.
Испуштокот преку големиот
отвор на дефектниот одвод
излегува (сосема ненамерно,
и спротивно на волјата
на врховниот бог) во бескрајот
на семирот.
Од него настануваат: планетата
Земја; животот, растенијата,
животните,
луѓето.

АвторЕмил Калешковски
2018-08-21T17:21:58+00:00 февруари 1st, 2001|Categories: Поезија, Блесок бр. 19|