Зоран Анчевски

/Tag: Зоран Анчевски
30 03, 2019

ПЕТ ПРОШЕТКИ НИЗ ПОЕТСКАТА ШУМА НА ЗОРАН АНЧЕВСКИ

2019-04-16T10:36:24+00:00 март 30th, 2019|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 124|Tags: , , |

(Зоран Анчевски, Небесна пантомина. Скопје, Темплум, 2018) (извадок од подолг текст)   1. Прошетка прва: именување Небесна пантомима. Интригантен наслов. [...]