Текст

1 08, 2002

Р

2018-08-21T17:21:49+00:00 август 1st, 2002|Categories: Текст, Театар/Филм, Блесок бр. 27|

Драмски сон со стрелање во азбука во 15 сликиМАКСИМ БРОДСКИ, син и актер во Народниот театар, затвореник во својот јазик [...]