Блесок бр. 14

//Блесок бр. 14

април-мај, 2000

1 04, 2000

Избраните

2018-08-21T17:22:04+00:00 април 1st, 2000|Categories: Поезија, Блесок бр. 14|

Препев од словенечки: Лидија ДимковскаЗа среќата никогаш не е доцна. Посакуваното кога-тогаш се исполнува. И потем си отпочинува… И потем [...]

1 04, 2000

Тивкоста на страшниот шепот на Ленче Милошевска

2018-08-21T17:22:04+00:00 април 1st, 2000|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 14|

(Ленче Милошевска, КАМЕНИ ПОРАКИ. Матица Македонска, Скопје 1999) Ленче Милошевска, со своето ненаметливо присуство во македонската култура, од македонските читатели [...]

1 04, 2000

Делфи

2018-08-21T17:22:04+00:00 април 1st, 2000|Categories: Поезија, Блесок бр. 14|

Кога Аристотел ја утврди вистинската состојба на нештата и го одреди патот како се претвора ведрото во облачно и кога [...]