Јордан Шишовски

/Јордан Шишовски
Јордан Шишовски 2018-08-21T17:18:21+00:00

Project Description

Јордан Шишовски е роден на 07.11.1978 во Скопје и е дипломиран инжинер-архитект и дипломиран професор по филозофија. Во 2004 дипломира на Филозофски факултет, катедра за филозофија на Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје, каде се запишува и на полседипломски студии. Во 2009 дипломира на петгодишните студии на Архитектонскиот факултет на Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје.
Во рамките на своите професионални активности, релевантни за академската работа, Јордан Шишовски бил вработен како помлад асистент на Факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет – Република Македонија до 2011 година. Од 2011, Јордан Шишовски е ангажиран на Институтот Евро-Балкан, а потоа и Универзитет Евро-Балкан како асистент.

Related Articles