Наташа Бунтеска

/Наташа Бунтеска
Наташа Бунтеска 2018-08-21T17:17:51+00:00

Project Description

Родена 13.02.1973 во Скопје. Апсолвент е на катедрата за Општа и компаративна книжевност на Филoлошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Досега објавила две поетски книги: Мали вечности (1998) и Горниот град (2001). Го напишала сценариото за краткиот арт филм „Здивот ме врзува (со светот)“ којшто се снимаше на почетокот на 2001 година во Индија. Работи како новинар во весникот „Време“ и сè уште се обидува да пробува од светот доволно дозирано за да не се засркне.

Related Articles