Марио Стојаноски

/Марио Стојаноски
Марио Стојаноски 2018-08-21T17:18:25+00:00

Project Description

Марио Стојаноски е студент на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје. Роден е во 1995 година во Прилеп. Пишува поезија и кратка проза и се занимава со aматерски театар. Има одиграно и режирано неколку театарски претстави.

Related Articles