Ивана Голијанин

//Ивана Голијанин
Ивана Голијанин 2023-03-16T09:11:25+00:00

Project Description

Ивана Голијанин (Источно Сараево, 1995), дипломирала компаративна книжевност. Нејзини области на интерес се, покрај литературата, театарската и филмската уметност, а нејзината форма на изразување се есејот и уметничката критика. Автор е на повеќе книжевни прикази во културни и литературни списанија во Босна и Херцеговина – Живот, Израз, Босанска вила, како и во Кораци од Крагуевац, но и драмската адаптација на босански јазик на приказната за Караѓоз „Волшебната ламба“ од Џенгиз Озек, изведена во Младинскиот театар во Сараево. Во моментов пишува филмски критики за Ослобоѓење, кои можете да ги прочитате на веб-страницата на истоимениот весник.

Related Articles