Дијана Петрова

/Дијана Петрова
Дијана Петрова 2018-08-21T17:18:27+00:00

Project Description

Дијана Петрова, родена 8.4.1992 во Делчево. Дипломирала на филолошкиот факултет во Скопје во групата на македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Живее во Скопје.

Related Articles