Билјана Црвенковска

/Билјана Црвенковска
Билјана Црвенковска 2018-08-21T17:17:49+00:00

Project Description

родена 1973 година. Дипломирала 1996 година на филозофскиот факултет (група филозофија). Во моментов подготвува магистерска теза на истиот факултет.
Објавени трудови:
„Филозофија на неискажливото“ во: Семјуел Бекет, „Избрани драми“, Детска Радост, Скопје, 1998
„Митско-трагичниот код во Македонска крвава свадба“ во: Македонска крвава свадба – сто години подоцна, Јелена Лужина, приредувач, Матица македонска и Факултет за драмски уметности, Скопје, 2000.

e-пошта: bikidino@mol.com.mk

Билјана Црвенковска била уредник на Блесок Театар

Related Articles