Нема живот на Марс

Нема живот на Марс

Тој:                  Имаш ли хефталка?

Таа:                 Имам.

Тој:                  Ќе ми ја дадеш?

Таа:                 Еве ти ја.

Тој:                  Фала.

 

Она:                Па тој има своја хефталка. Вчера ја видов. Боже, ова е како во основно школо.

 

Тој:                  Еве повели.

Таа:                 Фала.

Тој:                  Молам.

 

Молчат. Работат.

 

Она:                И што сега. Ќе молчиме, така?

 

Таа:                 Слушај.

Тој:                  Аха?

Таа:                 Позајми ми ја хефталката.

Тој:                  Еве ти ја.

Таа:                 Фала ти, имам своја.

Тој:                  Па тогаш што ме прашуваш?!

Таа:                 Ништо, ништо. (се смее)

Тој:                  Аха! Па, преѓеска не можев да ја најдам. Ама, еве, на ти ја мојата. Ја сакаш?

Таа:                 Фала ти. Како да си ми ја дал.

 

Он:                  Но не ѝ ја дадов, а би сакал, о колку сакам.

 

Таа:                 Молам?

Тој:                  Ништо, ништо.

Таа:                 Чуј, кажи ми, го разбра ли оној документ од вчера?

Тој:                  Кој?

Таа:                 Оној, од вчерашниот состанок.

Тој:                  Да.

Таа:                 Дај, објасни ми нешто.

Тој:                  Што?

 

Му приоѓа. Мртва ладна. Од страв. Да не забележи како ѝ чука срцето. Но, се разбира, тоа нема да ја спречи да му се доближи поблиску. Многу блиску. Непотребно блиску.

 

Таа:                 Еве, гледај овде на оваа страница вели едно, а овде друго.

Тој:                  Каде?

Таа:                 Еве овде. Гледај, овде вели ова, а онде сосема друго.

Тој:                  Аха.

Таа:                 Што аха?

Тој:                  Ама тоа воопшто не се однесува на истата работа.

Таа:                 Аха.

Тој:                  Гледаш…

 

Она:                Гледам, те гледам. А ти, ме гледаш ли ти мене? Се оддалечува. Да не сум премногу блиску? Можеби сум испотена па баздам. Подобро да се оддалечам.

Он:                  Зошто се оддалечува? Којзнае, да не ми смрди здивот.

 

Тој:                  Имаш мастика?

Таа:                 Не, сори.

Тој:                  Ок. Глеј, на мејл ќе ти испратам референца од која сè ќе видиш.

Таа:                 Аха. ОК. Тенкс.

 

Она:                Како ме откачи. Само за да се оддалечам. Да му се сневиди.

Он:                  Мора да купам мастики.

Она:                Здодевно ми е. А кога ми е здодевно се палам. Тоа почнува тука некаде, на тилот, па како нежно да патува по ‘рбетот, полека напредува, па незапирливо додека не дојде до дното. До изворот. И тогаш ништо веќе не е битно – само – дали ме гледа. Ме гледа ли сега? Ако погледнам и видам дека ме гледа, значи дека го имам.

Не ме гледа.

Срање.

АвторУна Визек
2022-08-31T20:01:14+00:00 август 29th, 2022|Categories: Текст, Театар/Филм, Блесок бр. 145 - 146|