Блесок: Џијан Емин и Волшебен оркестар

/, Звук, Блесок бр. 150/Блесок: Џијан Емин и Волшебен оркестар