Умберто Ортега Виласењор

/, Галерија, Блесок бр. 56/Умберто Ортега Виласењор

Умберто Ортега Виласењор

Мапа врз кожа
120х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Совет за очекувањето
120х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Меѓу фосфоресцентните копја
80х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Меѓу фосфоресцентните копја
80х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Мирувај кога е време да се слуша тишината која нè движи
120х80 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Мирувај кога е време да се слуша тишината која нè движи
120х80 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Почеток
120х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Бескрај
120х80 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Вџашувачки
120х120 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Жед
120х80 см., масло на рачно изработена хартија (амате)

Вода
120х80 см., масло на рачно изработена хартија (амате)
АвторУмберто Ортега Виласењор
2018-08-22T13:13:51+00:00 октомври 17th, 2007|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 56|