Ордан Петлевски

Ордан Петлевски

Малата танчерка, 1952
Облекување 2, 1953-55
Работилница, 1954-55
Фигури во ентериер, 1955
Алегорија, 1956
Ентериер, 1956
Фигури, 1956
Од црковен ентериер, 1957
Симбол, 1960
Епитаф, 1964
Сури облици, 1969
Праоблик, 1977
Подем на обликот, 1984
Растение фосил, 1992
АвторОрдан Петлевски
2018-08-22T13:23:13+00:00 јуни 1st, 2000|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 15|