Олафур Елијасон

/, Галерија, Блесок бр. 91/Олафур Елијасон