Интервју со Мимоза Несторова-Томиќ, архитект

/, Галерија, Блесок бр. 133 - 135/Интервју со Мимоза Несторова-Томиќ, архитект

Интервју со Мимоза Несторова-Томиќ, архитект

1. Градска порта, Бизнис центар, разработка по идеен план на Кензо Танге, 1982 – City Gate, Business Center, developed from an idea by Kenzo Tange, 1982

2. Сули ан разрушен состојба по земјотресот – Suli An, devastated condition after the earthquake 1963, 1

3. Сули ан, разрушен состојба по земјотресот – Suli An, devastated condition after the earthquake 1963

4. Сули Ан, 1968 – Suli An, 1968

5. Сули ан ФЛУ денес, Suli An today (Faculty of Fine Arts)

6. Сули Ан ентериер – Suli An, interior

7. Занаетчиски дуќани на ул Казанџиска срушени, 1968, фото интернет – Craft shops on Kazandziska Street, demolished, 1968, internet photo

8. Занаетчиски дуќани на ул Казанџиска, срушени, 1968, фото интернет – Craft shops on Kazandziska Street, demolished, 1968, internet photo1

9. Менада 1970 нов објект – Menada 1970

10. Ресторан Менада, срушена – Menada Restaurant, demolished, 2019

11. Музеи урбанистичка поставеност, 1977-78 – Museums, urban planning layout, 1977-78

12. Музеи поставеност на терен, 1977-78, фото Б.Бајковски – Museums, terrain placement, 1977-78, photo B. Bajkovski

13. Музеи на Македонија, кровна фасада, 1977-78 – Museums of Macedonia, roof facade, 1977-78

14. Музеи на Македонија, 1983, екстериер – Museums of Macedonia, 1983, exterier

15. Музеи на Македонија, 1983, ентериер – Museums of Macedonia, 1983, interior

16. Музеи на Македонија, ентериер, 1983 – Museums of Macedonia, interior, 1983

17. Беко, 1977 – Beko – Department store, 1977

18. Беко, 1977 – Beko – Department store, 1977

19. Беко, 1977 – Beko – Department store, 1977

20. Беко, 1977 – Beko – Department store, 1977

21. Капиштец ЈНА згради, 1984 – Kapistec Buildings for Yugoslav National Army, 1984

22. Универзална реконструкција, 1985, фото интернет – Universal Hall reconstruction, 1985, internet photo

23. макета за РСВР, неизведен – the model of the bulding for Republic Secretary for Internal Affairs, unrealized, 1985

АвторМимоза Несторова-Томиќ
2021-04-03T19:03:00+00:00 декември 22nd, 2020|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 133 - 135|