Горан Ристовски

Горан Ристовски

1. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
2. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
3. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
4. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
5. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
6. „За.тече.ништво“ инсталација, 50 x 140 x 205 cm
7. „Валкан диптих“, 100 x 175 cm
8. „Црно ни се везе…“ инсталација 143 x 160 cm
9. „Црно ни се везе…“ инсталација 143 x 160 cm
10. „Црно ни се везе…“ инсталација 143 x 160 cm
11. „12 неисправни“, спреј на хартија 115 x 61 cm
АвторГоран Ристовски
2018-08-22T12:34:37+00:00 март 22nd, 2017|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 112|