Владимир Јанчевски

/, Галерија, Блесок бр. 106/Владимир Јанчевски

Владимир Јанчевски

Аномалии: Леток од изложбата, предна страна
Аномалии: Леток од изложбата, задна страна
Аномалии: поглед на поставката
Аномалии:Конструкција за класичен капител
(Профилација на иконичка слика во дијалектичкипростор)
, 2013
Аномалии:детаљ од
Игра со класичен капител
(Конструкција/Деконструкција: Горе-Долу)
, 2014
Аномалии:
AN(A)THEM(A) 1 & 2
, 2014

видео/проекција, со звук (loop)
Аномалии:
Anagramatica (NAME ISSUE / SAME IN USE)
, 2013.
Аномалии:
Anagramatica (A MANIC ODE)
, 2011 / Anagramatica (NAME ISSUE / USE IS MEAN), 2013.
Аномалии:
Anagramatica (NO ACME AID)
, 2011 / Anagramatica (NAME ISSUE / SAME IN USE), 2013.
Аномалии:
Анаграматика (ИДЕЈНА КОМА),
2013/14,
интерактивна инсталација, детаљ.
Аномалии:
Анаграматика (ИДЕЈНА КОМА),
2013/14,
интерактивна инсталација, детаљ.
Аномалии:
Анаграматика (ИДЕЈНА КОМА),
2013/14,
интерактивна инсталација, детаљ.
Аномалии:
Анаграматика (ИДЕЈНА КОМА),
2013/14,
интерактивна инсталација, детаљ.
Аномалии: од отварањето на изложбата
Аномалии: поглед на поставката
Игра со класичен капител
(Конструкција/Деконструкција: Горе-Долу), 2014,
дигитални принтови, по 224 x 77 см
Конструкција за класичен капител
(Профилација на иконичка слика во дијалектички просттор), 2013,
објект (акрилик на медијапан), 47 x 40 x 40 см
AN(A)THEM(A) 1 & 2, 2014
видео/проекција, со звук (loop)
Анаграматика (ИДЕЈНА КОМА), 2013/14,
интерактивна инсталација (фотографии и картонски кутии со кирилични букви)
Anagramic Semiotic Square, 2014
digital print, 94 x 94 cm
Anagramatica (ERGA OMNES / MORS GENAE), 2014,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica(NAME ISSUE / SAME IN USE), 2013,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica (NAME ISSUE / USE IS MEAN), 2013,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica (NAME ISSUE / A MESS IN EU), 2013,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica (NO ACME AID), 2011,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica (O ACID NAME), 2011,
дигитален принт 28 х 58 см
Anagramatica (A MANIC ODE), 2011,
дигитален принт 28 х 58 см
Аномалии:
Анаграмски семиотички квадрат
, 2014
Аномалии:
Anagramatica (O ACID NAME)
, 2011 / Anagramatica (NAME ISSUE / A MESS IN EU), 2013.
2018-08-22T12:35:56+00:00 март 30th, 2016|Categories: Изложба, Галерија, Блесок бр. 106|