Битката на Неретва – 2012

/, Галерија, Блесок бр. 118/Битката на Неретва – 2012

Битката на Неретва – 2012

Един Вејселовиќ

Един Вејселовиќ (Едо Македо Вејселовиќ)

Един Вејселовиќ претходно направи многу интересна слика во која улогата на уметникот е сведена на минимум: улогата на агенти, кои на природата ѝ помагаат да направи автопортрети во кои таа е практичен и симболички начин да се манифестира неговата уметничка природа. Оваа стратегија, ова однесување е перформанс специфичен за едно место, кој резултира со автопортрети на реките, и се случува првиот уметник да влезе во речното корито и да ја одбере точката во која ја препознава посебната боја на реката. Да се стави раката во чинија, да се измешаат основните акрилни бои и да се добие точната нијанса на реката на одредено место во одреден период на денот – излегува на брегот каде што платното покриено со боја е оптегнато на дрвената рамка, ставена додека бојата е свежа – така уметникот се враќа на претходната позиција и надолу со лицето околу сантиметар под површината. Реката вдолж својот тек се расплинува и ја отстранува карактеристичната брзина предизвиката со нијансата и со начинот на кој се движи. Текот на времето е еднаков на текот на реката и во едно одредено време на одредено место во текот на одредена река – полека создава автопортрет, анализирајќи ги и знаејќи ги карактеристиките на бојата и вискозноста во споредба со водата која тече, уметникот решава која е точката на која платното се издига од водата пред реката сосема да ја измие бојата. Во таа точка, добиваме автопортрет на реката, уметнички израз на природата која ова му го овозможила на уметникот, т.е. на која тој ѝ помогнал.
Среќен со овој основен пристап и размислување за сликањето, природата, уметноста и уметничкото во природата, или повеќе, природата на уметноста, му предложив на Един дека неговата „алхемична уметност“ во служба на уметноста и во соработка со WWF направи серија „автопортрети“ Неретва, која се појавува во Tell пред самата река и ја менува својата природа. Едо, на крајот од летото минува неколку недели во Мостар, работејќи на оваа серија слики да направи нова изложба, „Автопортрет НЕРЕТВА“.
Се надевам дека првата од многуте изложби кои Едо ги направил на овој начин и на овој предмет, и во овој контекст, и со овие партнери. Исто така се надевам дека ќе следат и дека уметничката изложба која ја слави природата, која е свртена кон природата, но не е ништо помалку општествено ангажирана, туку, напротив.

Битката на Неретва (2012)

АвторДамир Никшиќ
2018-08-21T17:20:34+00:00 март 27th, 2018|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 118|