Toru Takemitsu

/, Sound, Blesok no. 92/Toru Takemitsu