Sedam pjesama

Sedam pjesama

Noć prije odlaska u šumu
Manifest
Razliveno
Berlinska usamljenost
Novi testament
MRS ROBINSON NA OTVORENOJ CESTI

Chet Baker


Noć prije odlaska u šumu

 

Kroz mrlje na prozorskim staklima

gledaš u polja krivo presađenih kaktusa.

Tvoja iskrenost je polovina ludila

a vrijeme je ritual za svijeće

i kosti koje će opet biti zahvalne.

Jedina izvjesnost je daljina –

ona te privlači i hipnotiše.

Svaki pokret je kao san

koji se kofeinom rastapa.

Oduvijek ti je bilo jasno

da žena sa pištoljem vrijedi više

od deset muškaraca sa puškama.

AuthorMehmed Begić
2021-04-03T19:29:39+00:00 March 31st, 2021|Categories: original, Poetry, Blesok no. 136|0 Comments