Exibit – Nove Frangovski

/, Gallery, Blesok no. 153/Exibit – Nove Frangovski

Exibit – Nove Frangovski

Варијација II, 1976, масло на платно, 120 х 80
Разгледување на експонати, 1971, масло на платно, 100 х 100
Летот на птиците, 2006, масло на платно, 80 х 130
Кловн, 1968, масло на платно, 100 х 90
Игра, 1970,масло на платно, 120 х 100
Слободата, 1969, масло на платно, 100 х 80
Магична игра, 1970, масло на платно, 135 х 180
Луѓе XXVI, 1981, акрилик на платно, 123 х 140
Луѓе XX, 1982, акрилик на платно, 70 х 110
Порта, 1991, масло на платно, 120 х 80
Треперење, 1993, акрилик на хартија, 111 х 178
Чекајќи го Марко, 1993, акрилик на хартија, 111 х 178

 

Нике, 2005, масло на платно, 80 х 60
Немири, 2004, масло на платно, 50 х 50
Немири – Харлех, 2005, масло на платно, 35 х 50
Минувачи, 1989, акрилик на платно, 61 х 50
Минувачи., 1988, акрил на платно, 70 х 50
Луѓе VIII, 1981, акрилик на платно, 50 х
Оро, 2016, акрилик на платно, 80 х 480
Од циклусот „Собитија“, 2015, акрилик на платно, 240 х 160
2024-05-12T11:51:06+00:00 May 12th, 2024|Categories: Exhibition, Gallery, Blesok no. 153|Comments Off on Exibit – Nove Frangovski