Дора Мар и Минотаурот – Мојот живот со Пикасо

//Дора Мар и Минотаурот – Мојот живот со Пикасо

Дора Мар и Минотаурот – Мојот живот со Пикасо

Познатата француска надреалистичка фотографка и сликарка Дора Мар или Анриет Теодора Маркович, како што е нејзиното оригинално име и презиме, умрела во 1997 година во Париз на деведесет години. Во нејзиниот стан во Париз, меѓу многубројните хартии, документи и белешки испишани на француски јазик, пронајден е и црн бележник со записи на хрватски јазик, јазикот на татко ѝ, Жозеф Маркович, кој течно го говорела, иако ретко го користела. Многу е веројатно дека овие белешки на хрватски за неа биле особено драгоцени оти овој јазик, а не францускиот, го поврзувала со чувствата, кои во нејзиниот случај ѝ ги всадувал таткото, а не мајката.

Освен како фотографка, Дора Мар е позната и како муза на Пабло Пикасо. Очекувано, средиштето на нејзините белешки се средбата со Пикасо, односот на овие две креативни личности, од кои едната исклучително доминантна, разделбата и трауматските последици за Дора, како и времето по нивната интензивна врска. Иако белешките во црниот бележник немаат наслов, се чини за соодветно оваа книга да се нарече според еден од најпознатите цртежи на Пикасо, Дора и Минотаурот, од 1936 година. Овој цртеж можеби најсилно ја симболизира природата на нивната врска.

Судејќи според некои наводи, најголемиот дел од недатираните белешки – делумно инспирирани од сеќавањата на разговорите со психоаналитичарот Жак Лакан – се напишани во 1958 и 1959 година. Пишувани се со рака, со виолетово мастило и правилен ракопис. Всушност, Дора Мар во тие години се повлекла од јавниот живот и следните четириесет години, сè до својата смрт, живеела осаменички живот.

КУПИ

Бележникот за кој станува збор – a можно е да се работи за познатиот „бележник од Менерб“, што во книгите за Дора го споменуваат Џејмс Тејлор, Алисиjа Духовне Ортиз и некои други автори – во 1999 година е продаден на аукцијата наречена Последните спомени на Дора Мар. По смртта на анонимниот сопственик, бележникот е пренесен во татковината на татко ѝ на Дора. Бележникот сега се наоѓа во Риека, и е во сопственост на личен познајник на Дора но и познавач на нејзиното творештво. Новиот сопственик ја има контактирано приредувачката Славенка Дракулиќ но под еден услов, и неговото име, како и името на претходниот сопственик, да остане непознато за јавноста.

Без оглед на фактот што се работи за фрагментарен и веројатно недовршен текст, тој претставува драгоцен увид во творечките личности и на Дора Мар и на Пикасо.


Цена со вклучени поштенски трошоци (за Република Северна Македонија) – 400 денари

АвторСлавенка Дракулиќ
2019-12-18T09:29:00+00:00 декември 12th, 2019|Categories: Uncategorized|